Zásady v oblasti kvality

Cílem společnosti KOMPAN je nabízet ve světě nejlepší řešení určená pro hru a sport a tím spoluvytvářet zdravější a šťastnější komunity. Nabízíme udržitelné produkty vysoké kvality s dlouhou životností.

Účast uživatelů a zákazníků

Na základě výzkumu a inovací přicházíme s inteligentně řešenými koncepcemi s ohledem na zamýšlený účel využití. Nabízíme segmentovaná řešení, která odpovídají potřebám zákazníků.  

Vedení a zapojení lidí

Lidé na všech úrovních jsou podstatou každé organizace a jejich plné zapojení umožňuje společnosti KOMPAN využívat schopnosti pracovníků k svému prospěchu.
Vedoucí pracovníci ustanovují jednotu účelu a směru společnosti KOMPAN. Vytvářejí a zachovávají interní prostředí, v němž se lidé mohou plně podílet na dosahování cílů organizace.

Proces a systémy

Společnost KOMPAN se zavázala zavádět vhodné a účinné systémy kontroly bezpečnosti a kvality produktů.

Zákony a další požadavky

Produkty KOMPAN splňují všechny relevantní mezinárodní a vnitrostátní bezpečnostní normy.

Neustálé zlepšování

Neustálé zlepšování celkových výsledků je základním cílem společnosti KOMPAN.
KOMPAN se zavázala shromažďovat informace o výsledcích našich produktů na trhu a zavádět nezbytná opatření, aby zabránila nepřijatelnému riziku a začlenila zkušenosti zákazníků s našimi produkty do vývoje nových produktu v budoucnosti.
Společnost KOMPAN udělá vždy vše proto, aby produkty řádně vyhodnotila a výsledky zdokumentovala.