Zásady ochrany životního prostředí

Naším závazkem vůči lidem a planetě je zajistit, aby naše řešení byla udržitelná a celosvětově použitelná. Nabízíme nejvyšší podíl recyklovaného materiálu ve svém oboru a naše produkty neobsahují nežádoucí látky.

Společnost KOMPAN se zavázala neustále zlepšovat svůj environmentální profil a prevenci znečištění životního prostředí.

Trvalá snaha o zlepšování v oblasti kvality a ochrany životního prostředí je součástí činnosti všech oddělení. 

Zaměstnance neustále vyzýváme, aby se zapojili do řízení kvality a ochrany životního prostředí a umožnili tak další rozvoj nejen sobě, ale i společnosti KOMPAN.

Společnost KOMPAN se zavázala dodržovat zákony a požadavky související s ochranou životního prostředí.

Kdykoli je to možné, KOMPAN využívá dřevo ze zdrojů s certifikací organizace FSC a odmítá dodavatele, kteří poskytují dřevo z pochybných/kontroverzních zdrojů.

Díky tomu jsou produkty KOMPAN vyrobeny z materiálů a s využitím technologií, které mají minimální dopad na životní prostředí. Materiály, které společnost využívá, jsou nejprve posouzeny z hlediska dopadu na životní prostředí, než o jejich použití začneme uvažovat. Společnost KOMPAN se snaží uspokojit poptávku zákazníků a společnosti po produktech, které neznečišťují životní prostředí.

KOMPAN se jak na interní, tak na externí úrovni podílí na vývoji technologií, materiálů, řídicích procesů a chování, které jsou ekologicky ospravedlnitelné.

Kromě toho společnost KOMPAN očekává od nezávislých firem, s nimiž obchoduje, že se budou rovněž držet těchto zásad ochrany životního prostředí.

V rámci procesu neustálého zlepšování si společnost KOMPAN v oblasti ochrany životního prostředí stanovuje a vyhodnocuje úkoly a cíle.

KOMPAN provádí z hlediska kvality a ekologie, pravidelné audity svého řídicího systému ve snaze zajistit, aby se její zásady a cíle ochrany životního prostředí neustále zlepšovaly a uzpůsobovaly požadavkům trhu.

Společnost KOMPAN vyvíjí systematickou snahu minimalizovat spotřebu zdrojů, proto informuje a školí zaměstnance ve věci dopadu společnosti na životní prostředí a vyzývá je, aby se do procesu neustálého zlepšování zapojili.