Záruka

NAŠE ZÁRUKY PŘEDSTAVUJÍ ŠPIČKU V ODVĚTVÍ

warranty1.jpg

DOŽIVOTNÍ* záruka

Žárově pozinkované díly

Díly z nerezové oceli 

EcoCoreTM a další panely z vysokohustotního polyethylenu (HDPE)

warranty2.jpg

Záruka 15 let

Dřevěné díly Robinia

Díly z HPL

Hliníkové díly

warranty3.jpg

Záruka 10 let

Pozinkované nebo hliníkové díly s lakovaným povrchem

Předem pozinkované sloupky s lakovanou vrchní vrstvou 

Elektrochemicky pozinkované kovové díly

Díly z pevných plastů

Průhledné polykarbonátové (PC) díly

Díly z kompozitu dřevo-plast (WPC)

Sibiřský modřín, borovice a ostatní dřeviny

Skluzavky z nerezové oceli 

Duté plastové díly

Konstrukce z lan a sítí

warranty4.jpg

Záruka 5 let

Překližkové díly potažené pryskyřicí

Montážní sestavy s pružinami a ložisky

Grafický tisk na průhledných polykarbonátových panelech

Betonové díly

Primární bezpečnostní povrchová vrstva FLEXOTOP 

Připojovací koule systému Galaxy

Warranty5.jpg

Záruka 2 roky

Pohyblivé plastové a kovové díly

Pryžové membrány 

Obrazovky a elektronické součástky

Recyklovaná bezpečnostní povrchová vrstva FLEXOTOP

Základní bezpečnostní povrchová vrstva FLEXOTOP

Markýzy a plachty jako řešení ochrany proti slunci

 

Záruční podmínky

Tato záruka se vztahuje na výrobky a náhradní díly společnosti KOMPAN po dobu stanovenou pro každý výše uvedený typ výrobku a s omezeními specifikovanými v této záruce. Záruční lhůta platí od data nákupu prvním zákazníkem. Tato záruka se vztahuje pouze na vady materiálu. Odpovědnost společnosti KOMPAN podle této záruky je omezena na bezplatnou opravu nebo výměnu vadných výrobků dle uvážení společnosti KOMPAN. Náhradní součástky za vadné elektronické součástky bezplatně dodá a vymění odborný montážní pracovník KOMPAN ICON.

 

Řádná instalace a údržba

Záruka platí, pouze pokud byly produkty společnosti KOMPAN nainstalovány podle pokynů poskytnutých společností a řádně udržovány podle Návodu na údržbu společnosti KOMPAN. Záruka na elektrické součástky ICON platí, pouze pokud byly takové produkty nainstalovány oprávněným montážním pracovníkem vyškoleným pro montáže ICON.

 

Výjimky ze záruky 

Tato záruka se nevztahuje na jakékoli škody způsobené nehodou, nesprávnou údržbou, nedbalostí, běžným opotřebením či korozí povrchu kovových dílů, na vyblednutí barev na povrchu materiálů a jiné estetické vady, ani na vady funkčnosti zaviněné nesprávným používáním nebo vandalismem. Přirozené změny dřeva v průběhu doby se považují za estetické vady a nejsou do záruky zahrnuty.

 

Instalace v blízkosti vody 

Produkty, které jsou nainstalovány v přímém kontaktu s chlorovanou nebo slanou vodou (vodní parky) nebo produkty nainstalované do 200 metrů od pobřeží, nejsou kryty zárukou KOMPAN v případě vad způsobených korozí.

Na speciálně zkonstruované výrobky (manipulované prostřednictvím oddělení pro zakázkové výrobky a modernizované na třídu koroze C4) instalované do 200 metrů od břehu bude poskytnuta 5letá záruka na vady způsobené korozí.
Zde si můžete přečíst více o Pobřežní ochraně. 

 

Produkty a služby dodávané třetími stranami

Společnost KOMPAN dodává také produkty a montážní služby jiných certifikovaných dodavatelů. Obecná záruka společnosti KOMPAN se nevztahuje na takové produkty a montážní služby jiných značek, na které se ovšem mohou vztahovat záruky těchto třetích stran. Společnost KOMPAN podle možnosti zajistí informace o těchto zárukách.

 

Přeprava a skladování

Globální doprava a logistika je sjednána stanoveným dopravcem společnosti KOMPAN. Výrobky/položky se nesmí uchovávat venku při čekání na instalaci a musí být neustále v suchu.

* DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI KOMPAN se vztahuje na celou dobu životnosti produktu, a to až do okamžiku jeho demontáže nebo vyřazení. K této záruce se také váží platné všeobecné a dodací podmínky společnosti KOMPAN a zároveň ji doplňují.