Záruka

DOŽIVOTNÍ* ZÁRUKA

 • Žárově pozinkované konstrukční díly
 • Ocelové sloupky
 • Příčníky
 • Podlahové rámy
 • Horní objímky
 • Technické součástky z nerezové oceli
 • Panely EcoCoreTM a další HDPE panely

ZÁRUKA 15 LET

 • Opracované akátové trámky

ZÁRUKA 10 LET

 • Podlahy a panely z HPL laminátu
 • Pozinkované a hliníkové kovové části s lakovanou horní vrstvou
 • Ostatní lakované kovové díly
 • Ostatní nerezové ocelové díly
 • „S“ svorky z nerezové oceli
 • Díly z tuhých plastů
 • Nenalakované kovové díly
 • Sibiřský modřín
 • Ostatní opracované dřevo

ZÁRUKA 5 LET

 • Pryskyřicí laminované překližkové desky
 • Duté plastové díly
 • Ostatní lakované kovové díly
 • Montážní sestavy s pružinami a ložisky
 • Konstrukce z lan a sítí
 • Betonové prvky
 • Flexotop primární EPDM

ZÁRUKA 2 ROKY

 • Pohyblivé plastové a kovové díly
 • Membránový materiál z EPDM pryže
 • Elektronické součástky
 • Flexotop recyklované EPDM
 • Markýzy a plachty

1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Tato záruka se vztahuje na produkty společnosti KOMPAN po dobu uvedenou na každém výše uvedeném typu výrobku a s omezeními popsanými v této záruce. Počátkem záruční doby se rozumí datum pořízení produktu prvním zákazníkem. Tato záruka se vztahuje pouze na vady materiálu. Odpovědnost společnosti KOMPAN podle této záruky je omezena na opravu nebo výměnu vadných produktů bezúplatně dle výhradního uvážení společnosti KOMPAN. Vadné elektronické součástky bezplatně dodá a vymění odborný montážní pracovník KOMPAN ICON.

2. ZÁRUKA SE VZTAHUJE POUZE NA PRODUKTY, KTERÉ JSOU ŘÁDNĚ INSTALOVÁNY A UDRŽOVÁNY

Záruka platí pouze tehdy, jsou-li produkty společnosti KOMPAN instalovány podle pokynů dodaných společností KOMPAN a je-li prováděna správná údržba podle Návodu na údržbu společnosti KOMPAN. Záruka na elektrické součásti produktu ICON platí pouze pro případ, že byly instalovány montážním pracovníkem vyškoleným pro montáže ICON.

3. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA NEHODY, OPOTŘEBENÍ, ESTETICKÉ VADY, ZNEUŽITÍ ČI VANDALISMUS

Tato záruka se nevztahuje na žádné škody způsobené nehodou, nesprávným použitím, nedbalostí, běžným opotřebením, korozí povrchu kovových součástí, dále ani na vyblednutí barev na povrchu materiálů a další kosmetické vady či selhání v důsledku zneužití či vandalismu. Přirozené změny dřeva během let se považují za kosmetické vady a nejsou zahrnuty do záruky.

4. PRODUKTY INSTALOVANÉ V BLÍZKOSTI VODY

Produkty instalované v přímém kontaktu s chlorovanou vodou nebo slanou vodou (vodní parky) nebo produkty instalované v příležitostném kontaktu s takovou vodou nebo instalované tak blízko u břehu, že na ně občas dopadne sprška slané vody, nejsou předmětem této záruky KOMPAN v případě vad způsobených korozí. Produkty instalované v pobřežních oblastech do 200 metrů od pobřeží budou předmětem této záruky pouze polovinu standardní záruční doby v případě vad způsobených korozí. Doživotní záruka společnosti KOMPAN, pokud je oprávněná, je omezena u těchto produktů na 5 let záruční doby.

5. SLUŽBY A PRODUKTY DODÁVANÉ TŘETÍMI STRANAMI

Společnost KOMPAN poskytuje značkové produkty a montážní služby i od jiných dodavatelů, certifikovaných třetích stran. Tato obecná záruka společnosti KOMPAN se nevztahuje na produkty a montážní služby jiných značek než značky KOMPAN, na ostatní produkty platí jejich odpovídající záruky. Společnost KOMPAN se vynasnaží zajistit předání informací o těchto zárukách.

 


*DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI KOMPAN se vztahuje na celou dobu životnosti produktu, až do okamžiku jeho demontáže nebo vyřazení z použití. K této záruce jsou kromě toho platné a zároveň ji doplňují všeobecné a dodací podmínky společnosti KOMPAN.