Záruka

NAŠE ZÁRUKY PŘEDSTAVUJÍ ŠPIČKU V ODVĚTVÍ

Warranty1.jpg

DOŽIVOTNÍ* záruka

• Žárově pozinkované konstrukční díly, ocelové tyče, příčníky, podlahové rámy a horní objímky

• Technické součástky z nerezové oceli

• EcoCoreTM a další panely z vysoko hustotního polyetylenu (HDPE)

Warranty2.jpg

Záruka 15 let

• Akátové dřevo

warranty3.jpg

Záruka 10 let

• Podlahy a panely z HPL laminátu

• Lakovaná svrchní vrstva pozinkovaných a hliníkových kovových dílu

• Ostatní pozinkované kovové díly

• „S“ svorky Corocord a ostatní nerezové díly

• Držadla, sedáky a ostatní pevné plastové díly

• Nelakované hliníkové a kovové díly

• Kompozit dřevo-plast (WPC)

• Sibirský modřín, borovice a ostatní dřeviny

warranty4.jpg

Záruka 5 let

• Pryskyřicí laminované překližkové desky

• Plastové skluzavky a ostatní duté plastové díly

• Ostatní lakované kovové díly

• Montážní sestavy s pružinami a ložisky

• Konstrukce z lan a sítí

• Betonové prvky

• Primární bezpečnostní povrchová svrchní vrstva FLEXOTOP

Warranty5.jpg

Záruka 2 roky

• Pohyblivé plastové a kovové díly

• Membránový pryžový materiál

• Obrazovky a elektronické součástky

• Recyklovaná bezpečnostní povrchová svrchní vrstva FLEXOTOP

• Základní bezpečnostní povrchová vrstva FLEXOTOP

• Markýzy a plachty jako řešení ochrany proti slunci

Záruční podmínky 

Tato záruka platí pro výrobky společnosti KOMPAN na lhůty pro jednotlivé druhy výrobků uvedené výše a s omezeními specifikovanými v této záruce. Záruční lhůta platí od data nákupu prvním zákazníkem. Tato záruka se vztahuje pouze na vady materiálu. Odpovědnost společnosti KOMPAN podle této záruky je omezena na bezplatnou opravu nebo výměnu vadných výrobků dle uvážení společnosti KOMPAN. Náhradní součástky za vadné elektronické součástky bezplatně dodá a vymění odborný montážní pracovník KOMPAN ICON.

Řádná instalace a údržba 

Záruka platí, pouze pokud byly produkty společnosti KOMPAN nainstalovány podle pokynů poskytnutých společností a řádně udržovány podle Návodu na údržbu společnosti KOMPAN. Záruka na elektronické součástky ICON platí, pouze pokud byly takové produkty nainstalovány oprávněným montážním pracovníkem vyškoleným pro montáže ICON.

Výjimky ze záruky 

Tato záruka se nevztahuje na jakékoli škody způsobené nehodou, nesprávnou údržbou, nedbalostí, běžným opotřebením či korozí povrchu kovových dílu, na vyblednutí barev na povrchu materiálu a jiné estetické vady, ani na vady funkčnosti zaviněné nesprávným používáním nebo vandalismem. Přirozené změny dřeva v průběhu doby se považují za estetické vady a nejsou do záruky zahrnuty.

Instalace v blízkosti vody

Produkty, které jsou nainstalovány v přímém kontaktu s chlorovanou nebo slanou vodou (vodní parky), nebo produkty nainstalované tak, že přicházejí do občasného kontaktu s takovouto vodou, nebo jsou natolik blízko u mořského břehu, že jsou vystavovány slané tříšti, nejsou kryty zárukou KOMPAN v případě vad způsobených korozí. U standardních produktů nainstalovaných v pobřežních zónách do 200 metrů od břehu se platnost záruky zkracuje na poloviční dobu standardní záruční lhůty na daný produkt, pokud jde o vady způsobené korozí. Doživotní záruka KOMPAN, pokud se na tyto produkty vztahuje, je omezena na lhůtu 5 let.

Produkty a služby dodávané třetími stranami 

Společnost KOMPAN dodává také produkty a montážní služby jiných certifikovaných dodavatelů. Obecná záruka společnosti KOMPAN se nevztahuje na takové produkty a montážní služby jiných značek, na které se ovšem mohou vztahovat záruky těchto třetích stran. Společnost KOMPAN podle možnosti zajistí informace o těchto zárukách.

* DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI KOMPAN se vztahuje na celou dobu životnosti produktu, a to až do okamžiku jeho demontáže nebo vyřazení. K této záruce jsou kromě toho platné a zároveň ji doplňují všeobecné a dodací podmínky společnosti KOMPAN.