Vývoj dítěte a hra

Vývoj dítěte a hra

Faktor rozvoje

Hra a růst jsou vzájemně propojeny. Systém hry je jedním ze sedmi emocionálních systémů lidského mozku a je na stejné úrovni jako ostatní lidské emocionální instinkty, jako je štěstí, strach nebo láska.

Fyzický, společensko-emocionální, kognitivní a tvůrčí rozvoj dětí není  hrou pouze podporován, je hrou vyvíjen. Existují důkazy, že hra, kromě skvělé zábavy, je zásadní pro všechny oblasti vývoje dítěte. Herní institut KOMPAN neustále hledá nové hravé způsoby, jak vybudovat herní hodnotu na dětských hřištích a podpořit tak rozvoj dětí prostřednictvím hry.

Hra na hřišti a vývoj dítěte mají kořeny ve fyzické hře, v zábavném pošťuchování a strkání. Motivace ke hraní a skvělá dětská hřiště však staví také na napodobovací hře, dramatické hře, explorativní hře s pískem a vodou a mnoha dalších.

Různé věkové skupiny mají specifické herní preference a potřeby. Herní institut KOMPAN si uvědomuje důležitost přiměřenosti věku při navrhování jednotlivých zařízení a jejich umístění.

„Každé dětství je základem úspěchu v životě.“

Venkovní hra, klíč k větší fyzické aktivitě ve školkách

 

Tato studie ukazuje, že děti v mateřské škole, kde tráví většinu času venku na dobře naplánované ploše s aktivitami, mají o 35 % vyšší fyzickou aktivitu než děti v jiných mateřských školách v provedené studii.

Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby se všechny děti a dospívající účastnili mírné až intenzivní fyzické aktivity po dobu alespoň 60 minut denně. Tato studie měla za cíl prozkoumat úroveň fyzické aktivity mezi 3 až 6letými dětmi během jejich času stráveného v mateřské škole.

Aby bylo možné pozitivně ovlivnit a zlepšit úroveň fyzické aktivity předškoláků, je klíčová neomezená venkovní hra na dobře naplánovaných hřištích.

Klikněte zde a přečtěte si více

Vývoj dítěte a hra
Vývoj dítěte a hra

VÝDEJE ENERGIE NA HŘIŠTÍCH KOMPAN PRO ŠKOLÁKY

 

Výzkum Herního institutu KOMPAN ukazuje, že děti během 30 minut volné hry na hřišti spálí dvě třetiny doporučených 150 kalorií,

Zpráva šéfa americké zdravotnické služby o fyzické aktivitě a zdraví uvádí, že každý by měl spalovat 150 kalorií energie denně, aby si udržel zdravé složení těla kostí, svalů a tukové tkáně. Tato energetická rovnováha je u mnoha dětí neexistuje.

Z tohoto důvodu se Herní institut KOMPAN a Univerzita Jižního Dánska rozhodli zkoumat, kolik kalorií dětí školního věku spálí, když se zapojí do 30 minut volné hry na herním zařízení KOMPAN. Tato studie ukazuje, že děti ve 3. třídě spálí více než 150 kalorií během 30 minut hry na hřišti.

Klikněte zde a přečtěte si více

HERNÍ HODNOTA - VLIV VYBAVENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

 

Výzkum Herního institutu KOMPAN ukazuje, že vybavení dětských hřišť pozitivně ovlivňuje vývoj předškoláků

 

Důležité vývojové oblasti, jako je sociální, kognitivní a jazykový vývoj, nejsou ve výzkumu dětských hřišť obvyklým středem pozornosti. Herní institut KOMPAN se tedy rozhodl prozkoumat, do jaké míry tyto struktury rozvoje ovlivňují herní struktury se širokou škálou panelů s aktivitami.

Herní panely poskytují zvláštní herní hodnotu a mohou být použity k rozvoji dětského sociálního, emocionálního a kognitivního vývoje. Přečtěte si zjištění Herního institutu KOMPAN, abyste se dozvěděli více o tom, do jakých typů hřišť by pedagogové a plánovači parků měli investovat v závislosti na konkrétních skupinách uživatelů a proč. 

 

Klikněte zde a přečtěte si více

Vývoj dítěte a hra