ŠKOLKY

Sociální výzkum ukazuje, že nejlepší investice do budoucnosti směřující k prosperitě je do malých dětí. Dnes se stále větší důraz klade na kvalitní vzdělávání malých dětí a péči o ně. Proto jsou stále více vidět vzdělávací hřiště, kde si děti mohou volně hrát a také se vzdělávat. Zároveň je to pracovní oblast pro dospělé, kteří mohou děti při hře pozorovat, vést a poučovat.

Dobře naprojektovaná hřiště v jeslích a školkách odpovídající věku dětí hrají důležitou úlohu při vhodné fyzické a sociální motivaci pomocí hraní. Nabízejí širokou škálu kognitivních a kreativních herních činností a usnadňují práci s učebním plánem nadace Early Years Foundation.

Tělesná aktivita spojená s hrou je velmi důležitá, protože bylo zdokumentováno, že i malé děti se příliš málo hýbou a nerozvíjejí své motorické schopnosti tak, jako to bylo u předchozích generací. Pro děti je velkou motivací ke hře a pohybu to, když hřiště nabízejí činnosti, které děti baví, například houpání, otáčející se konstrukce a pružinové prvky. Motivace k sociální a kreativní hře je vysoká, když jsou na hřišti například přístřešky nebo tematické prvky a když je možné při hrách využívat písek.