SPORTOVNÍ PARK V SUNDBY

Hlavní město Kodaň podniká další kroky na své cestě k fyzicky aktivnímu obyvatelstvu

Fyzická aktivita je v mnoha ohledech již součástí kodaňské kultury. Kodaň patří mezi nejlépe cyklistice uzpůsobená města na světě. Mimoto, veřejná sportovní centra a veřejně přístupné parky jsou v Kodani běžné.  

Nicméně, hlavní město Dánska chce tento trend ještě prohlubovat – za účelem vytvoření ještě aktivnější společnosti. 

Denní množství pohybu naprosté většiny 11 letých dětí v Dánsku dosahuje doporučené úrovně. Ale ve věku 15 let se tento trend láme. Hlavní město Kodaň proto iniciovalo řadu inovativních přístupů k rozvoji parků a veřejného prostoru obecně tak, aby podpořilo aktivní životní styl svých obyvatel. 

Jedním s příkladů této iniciativy je venkovní fitness ve sportovním parku v Sundby.

VENKOVNÍ FITNESS JE NAVRŽENO TAK, ABY PODNÍTILO FYZICKOU AKTIVITU

Díky kombinaci systémů KOMPAN Cross System a KOMPAN Workout System jsou k dispozici stovky různých cviků a to v různých zátěžových úrovních. Toto vandalismu odolné řešení přitahuje lidi všech věkových skupin a schopností.

Fyzický

Fitness park v Sundby je navržen za cílem podněcování fyzické aktivity. Tohoto efektu dosahuje především díky třem následujícím faktorům. 

Zaprvé, kombinace systémů KOMPAN Cross System a KOMPAN Workout System umožňuje stovky různých cviků a to v různých úrovních zátěže tak, aby celé zařízení bylo atraktivní pro lidi všech věkových skupin a schopností. Druhým motivačním prvkem je bezplatná aplikace, která instruuje nováčky jak správně provádět jednotlivé cviky, zatímco zkušeným borcům pomáhá sledovat intenzitu jejich tréninku. A konečně, celá instalace je odolná vandalismu. 

3 měsíce po instalaci provedlo hlavní město Kodaň ve spolupráci se společností KOMPAN výzkum, který měl za úkol ověřit funkčnost tohoto konceptu. Během jednoho týdne proběhlo pozorování 388 uživatelů. 105 z těchto 388 cvičenců vyplnilo dotazník, a současně bylo podrobeno hloubkovému dotazování ve vztahu k tomuto hřišti.

Výsledky výzkumu ukazují, že venkovní fitness v Sundby využívají všechny etnické a věkové skupiny a 23% těchto uživatelů se věnovalo fyzickému cvičení poprvé až právě na tomto zařízení. 

SYSTÉM MŮŽE POUŽÍVAT KDOKOLIV. TO ZAHRNUJE DĚTI, HANDICAPOVANÉ I SENIORY. JEHO VYUŽITÍ JE JEDNODUCHÉ, PŘÍMOČARÉ A ZADARMO. NAVÍC JSME NOVÉ HŘIŠTĚ POSTAVILI V OBLASTI, KDE MNOHO LIDÍ TRADIČNĚ NECVIČÍ. TAKŽE CELÝ PROJEKT VYHOVUJE NAŠEMU DLOUHODOBÉMU CÍLI, KDY SE SNAŽÍME ZPŘÍSTUPNIT CVIČENÍ ŠIRŠÍMU SPEKTRU LIDÍ.

Carl Christian Ebbesen

Radní pro kulturu a volný čas

hlavního města Kodaně

Sundby Sports park

Zealand, Copenhagen , Denmark