Specifika hry odpovídající věku

Školní děti starší 6 let

 

  • Základy hrubé motoriky: hbitost, rovnováha a koordinace
  • Scénáře s „pravidly hry“
  • Přátelství

 

ROZVOJ FYZICKÉ VÝKONNOSTI
Vypadá to, že děti jsou schopné naučit se téměř cokoli. Po fyzické stránce mají nyní děti stejné proporce jako dospělí a jejich propriocepce a smysl pro rovnováhu se zlepšují každým dnem. Školní děti si dokážou osvojit základní koordinační dovednosti, jako je běh, šplh, rovnováha atd.

S tak širokou škálou dovedností je důležité poskytovat úměrné množství aktivit rozvíjejících hbitost a koordinaci.

 

PRAVIDLY SE HRAJE NA PRAVIDLA
Ve věku mezi 6 a 12 lety se u dětí zvyšuje porozumění ostatním lidem pomocí konverzace a spolupráce.
Nyní dokáží spolupracovat ve větších skupinách a postupně přejdou od tvoření rolí k „pravidlům hry“.

 

 

Hry s pravidly jsou velmi oblíbené a dobře chápané, a děti ve školním věku si díky nim osvojují pozitivní soutěživost. Pomocí her s pravidly se děti učí vyrovnaně vyhrávat i prohrávat a brát ohled na ostatní. Zároveň tím však překonávají své fyzické hranice a tím získávají nové dovednosti, což je potřeba při navrhování hřiště vzít v úvahu.

AKTIVNÍ UČENÍ

Nedávný průzkum prokázal, že důležité životní dovednosti se děti snadno naučí pomocí her. Čekání, než dítě přijde na řadu, může být ve třídě náročné, ale na hřišti je tento koncept mnohem lépe pochopitelný.

Venkovní hrací prostředí se zajímavými hracími prvky úměrné věku pomáhají dětem s koncentrací a připraveností na studium.

 


Hrací věž pro cvičení, s visutou dráhou a plastovou skluzavkou

Tato prostorná, otočná a naklápěcí konstrukce je skvělá sama o sobě nebo ve skupinkách po 2–3, pro sezení, pro dospívající:

MOTORICKÉ DOVEDNOSTI, jako jsou rovnováha, křížová koordinace a propriorecepce při otáčení, naklápění

SVALOVÉ DOVEDNOSTI v oblasti dolních končetin a trupu, při ohýbání s cílem udržet se na otáčející a naklánějící se součásti

HUSTOTA KOSTÍ při seskakování

 

Hodnota hry

Fyzické

Emocionální

Poznávací

Kreativní