ŠKOLA

Od škol se očekává, že budou kromě vzdělávání dětí rozvíjet také jejich dovednosti potřebné pro praktický život.

Dobře navržené hrací plochy jsou ideální pro učení a zvláště pro rozvíjení sociálních a tělesných schopností dětí. Stále více dětí vede sedavý způsob života a potřebují podporu a vedení v oblasti sociálního chování.

Dobře naplánované venkovní areály škol odvíjejí svou koncepci od potřeb jejich uživatelů. Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby děti starší 5 let trénovaly své motorické dovednosti, pracovaly na své kondici, zvětšovala se u nich hustota kostí a síla, a to zvláště v pažích, nohou a klíčových svalových partiích. Školní hřiště odpovídající věku dětí nabízejí nejrůznější možnosti pro fyzickou aktivitu a motivují děti, včetně těch méně agilních, aby byly samy od sebe aktivní a bavily se přitom.

Díky dobře naplánovaným školním hřištím budou sociální kontakty pevné a učitelé uvádějí, že sociální schopnosti, jako například čekání, než na mě přijde řada, se těžko vyučují, ale děti si je snadno osvojí na hřišti. Na hřišti se velmi dobře dají provozovat činnosti prováděné pod vedením nebo s instruktáží. Školní hřiště, které je pečlivě naplánované tak, aby podporovalo volnou hru s vedením nebo instruktáží, může všem dětem nabídnout pestré a motivující způsoby vyučování. A v neposlední řadě to může být inspirativní vzdělávací pomůcka pro učitele, kteří se plně věnují výuce založené na učebním plánu.