RYCHLEJŠÍ UČENÍ DÍKY HŘE

V posledních letech nespočet studií prokázalo, jak důležitou roli má hra při rozvoji základních a studijních schopností.

Během hry se dětem zvyšuje schopnost získávat nové dovednosti, a proto by měla být hra aktivně využívaná coby učební metoda, ne jen jako odpočinková činnost o přestávkách ve škole či školce. Na základě těchto informací zjišťujeme, že učební osnovy pro každý stupeň vzdělávacího systému – od jesliček přes školku až po střední školy – kladou stále ambicióznější cíle pro vývoj dětí.

S tímto vývojem se u nás ve společnosti KOMPAN zcela ztotožňujeme. Všechny herní projekty KOMPAN kombinují zábavu s účinným nástrojem, který mohou pedagogové a učitelé využít ke své práci.

Naše herní projekty proto vytváříme s ohledem na rozvoj dětí v následujících 4 oblastech dovedností:

FYZICKÉ

  • radost z překonávání fyzických hrani

SOCIÁLNÍ / EMOCIONÁLNÍ

  • radost ze společnosti

KOGNITIVNÍ

  • radost z učení

KREATIVNÍ

  • radost z vlastní tvorby

Tyto 4 schopnosti jsou poměrně obecné dovednosti, nicméně způsob jejich využití a rozvoje se mění podle věkové skupiny. Věku adekvátní hry tak poskytují inspiraci pro herní řešení, která vyvíjíme pro vzdělávací segment. Protože u nás ve společnosti KOMPAN víme, že hra je základem učení.

 

 

KOMPAN-Edu-Skill-Physical.png PHYSICAL

– the joy of physical challenge

KOMPAN-Edu-Skill-SocialEmotional.png SOCIAL/EMOTIONAL

– the joy of being together

KOMPAN-Edu-Skill-Cognitive.png COGNITIVE

– the joy of learning

KOMPAN-Edu-Skill-Creative.png CREATIVE

– the joy of creating on your own

VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE V RANÉM DĚTSTVÍ

Sociální výzkum ukazuje, že nejlepší investice do budoucnosti směřující k prosperitě je do malých dětí.

Tělesná aktivita spojená s hrou je velmi důležitá, protože bylo zdokumentováno, že i malé děti se příliš málo hýbou a nerozvíjejí své motorické schopnosti tak, jako to bylo u předchozích generací.

Pro děti je velkou motivací ke hře a pohybu to, když hřiště nabízejí činnosti, které děti baví, například houpání, otáčející se konstrukce a pružinové prvky.

Motivace k sociální a kreativní hře je vysoká, když jsou na hřišti například přístřešky nebo tematické prvky a když je možné při hrách využívat písek.

PRVNÍ A DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Od škol se očekává, že budou kromě vzdělávání dětí rozvíjet také jejich dovednosti potřebné pro praktický život. Dobře navržené hrací plochy jsou ideální pro učení a zvláště pro rozvíjení sociálních a tělesných schopností dětí.

Stále více dětí vede sedavý způsob života a potřebují podporu a vedení v oblasti sociálního chování.

Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby děti starší 5 let trénovaly své motorické dovednosti, pracovaly na své kondici, zvětšovala se u nich hustota kostí a síla, a to zvláště v pažích, nohou a klíčových svalových partiích. Školní hřiště odpovídající věku dětí nabízejí nejrůznější možnosti pro fyzickou aktivitu a motivují děti, včetně těch méně agilních, aby byly samy od sebe aktivní a bavily se přitom. 

Díky dobře naplánovaným školním hřištím budou sociální kontakty pevné a učitelé uvádějí, že sociální schopnosti, jako například čekání, než na mě přijde řada, se těžko vyučují, ale děti si je snadno osvojí na hřišti. Na hřišti se velmi dobře dají provozovat činnosti prováděné pod vedením nebo s instruktáží. Školní hřiště, které je pečlivě naplánované tak, aby podporovalo volnou hru s vedením nebo instruktáží, může všem dětem nabídnout pestré a motivující způsoby vyučování. A v neposlední řadě to může být inspirativní vzdělávací pomůcka pro učitele, kteří se plně věnují výuce založené na učebním plánu.