Privacy Policy and Security

 

Děkujeme, že jste navštívili společnost KOMPAN na internetu. Naše webové stránky ("webové stránky") pracují s daty, náhledy, výzkumem a vývojem. Řádná správa těchto údajů a vašeho soukromí je zodpovědností, kterou bereme vážně. Níže najdete naše Zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na webové stránky firmy KOMPAN. V případě, že nemůžete přijmout níže uvedená pravidla, neměli byste v používání této webové stránky pokračovat. 

Tato webová stránka je vyvíjena a spravována:

KOMPAN, International Sales

C. F. Tietgens Boulevard 32 C

5220 Odense SE

Dánsko

(dále jen "KOMPAN").

P: +45 63 62 12 50

E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Společnost KOMPAN může kdykoli tyto zásady změnit. Pokud tak učiníme, zveřejníme změny na této webové stránce. Kontrolujte tedy Zásady ochrany osobních údajů a Pravidla o používání souborů cookie pravidelně, abyste se ujistili, že jste vždy obeznámeni s nejnovější verzí.

Vaše soukromí na stránkách společnosti KOMPAN

KOMPAN.cz je vytvořena pro poskytování informací o naší společnosti, produktech, službách a partnerech a používá soubory cookie. O některé informace o vaší osobě vás požádáme přímo, například prostřednictvím webových formulářů, vyskakovacích oken, online chatů, nebo průzkumů, ale  pak jsou tu další informace, které sbíráme automaticky. Než shromáždíme osobní údaje o vaší osobě, budete vždy informováni.

KOMPAN je správce osobních údajích shromážděných prostřednictvím našich webových stránek.

Sběr osobních údajů

Osobní údaje, které shromáždíme, budou zahrnovat například vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a podobné identifikační údaje, jakož i informace o vaší IP adrese.

Osobní údaje o vás budou shromažďovány v jednom nebo více následujících případech:

- Když navštívíte naše webové stránky

- Když si prohlížíte naše webové stránky

- Když si vytvoříte [uživatelský účet / profil zákazníka]

- Když si objednáváte produkty v našem internetovém obchodě

- Když si objednáte katalog

- Když se zaregistrujete pro odběr informačního bulletinu společnosti KOMPAN

- Když zadáte žádost prostřednictvím kontaktního formuláře

- Když komunikujete s firmou KOMPAN

- Když využijete další funkce a služby firmy KOMPAN

Proč shromažďujeme osobní údaje

Osobní údaje se shromažďují a používají pro následující účely:

- Správa [uživatelských účtů / profilů zákazníků]

- Dokončení objednávek v našem internetovém obchodě

- Dodání objednaných katalogů nebo poskytování služeb

- Distribuce informačních bulletinů a další reklamní komunikace / marketingu

- Vyřizování vašich žádostí

- Poskytování zákaznické podpory a komunikace

- Vývoj produktů a služeb

- Statistika a analýza

Zpracování vašich osobních údajů bude v některých případech nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi společností KOMPAN a vámi, např. při dokončení objednávky výrobků, katalogů nebo služeb. Zpracování může být také nezbytné pro splnění ostatních požadavků, které jste vznesli, např. směrem k zákaznické podpoře. Zpracování vašich osobních údajů může navíc vycházet z našeho legitimního zájmu o provádění marketingových činností; rozvoj a hodnocení našich produktů a služeb, stejně jako provádění statistik.

Společnost KOMPAN použije vaše osobní údaje k zasílání informací o produktech, informační bulletiny a další marketingové materiály prostřednictvím elektronické pošty pouze tehdy, pokud jste k tomu poskytli svůj předchozí a výslovný souhlas, ledaže by nám příslušné právní předpisy umožňovaly kontaktovat vás bez tohoto souhlasu.

Kromě výše uvedených informací shromažďujeme a ukládáme také informace, které nám ve výsledku mohou dopomoci ke zlepšení našich webových stránek. Informace, které shromažďujeme, jsou automaticky uloženy v agregovaném formátu a neumožňují identifikaci vás jako jednotlivce. Nespojujeme agregované statistiky návštěvnosti našich webových stránek s osobními údaji ("OÚ), pokud své osobní údaje neposkytnete dobrovolně.

Informace, které shromažďujeme, dělíme do dvou kategorií: (1) agregované statistiky návštěvnosti a (2) osobní údaje.

Agregované statistiky návštěvnosti: používají se v agregované podobě, aby nás informovaly, odkud pocházejí návštěvníci našich webových stránek, na co se dívají, na jaké podněty reagují a na kterém místě našich webových stránek stráví nejvíce času. Informace, které shromažďujeme automaticky, zahrnují:

• Podpora souborů cookie první strany (pokud nám dovolíte umístit soubor cookie do vašeho počítače)

• ID návštěvníka (poskytované prostřednictvím souboru cookie, který jsme umístili do vašeho počítače za předpokladu, že jste nám to umožnili)

• http referer (tj. označení zdroje, ze kterého byla naše webová stránka navštívena, např. Google.com)

• Datum a čas návštěvy

• Regionální a jazyková nastavení (pro určení země, ve které se nacházíte)

• Operační systém (Windows, OS X, Linux, iOS, Android apod.)

• Prohlížeč a verze prohlížeče (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari atd.)

• Rozlišení obrazovky (1280x1024, 1024x768 atd.)

• Podpora jazyka JavaScript

• Podpora jazyka Java

• IP adresa (adresa vašeho počítače na internetu) (tyto data jsou považovány za osobní údaje, a tak se s nimi i zachází)

• Název stránky, kterou si prohlížíte

• URL adresa stránky, kterou si prohlížíte

Další informace naleznete v našich Pravidlech používání souborů cookie. Pravidla používání souborů cookie jsou k dispozici zde.

Zásady zveřejňování třetím osobám

Společnost KOMPAN může sdílet vaše osobní údaje s třetími poskytovateli služeb - jako jsou dopravci - za účelem dokončení vámi iniciovaných žádostí / objednávek výrobků, katalogů atd.

Za určitých okolností a v souladu s právními předpisy může být nezbytné zveřejnit údaje úřadům. Můžeme také zveřejnit vaše osobní údaje za účelem založení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv.

V případě reorganizace, úplného nebo částečného prodeje podniku se případné zveřejnění dat v této souvislosti uskuteční v souladu s právními předpisy, upravujícími takovéto zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s třetími poskytovateli služeb, kteří pomáhají společnosti KOMPAN. V takových případech jsou poskytovatelé služeb oprávněni pouze zpracovávat osobní údaje v našem zastoupení a podle pokynů společnosti KOMPAN.

Kromě výše uvedených případů, nejsou vaše osobní údaje bez vašeho svolení předány třetím stranám.

Doba trvání zpracování

Vaše osobní údaje budou vymazány v situaci, kdy již nebudeme potřebovat jejich zpracování za účelem plnění jednoho nebo více z výše uvedených účelů nebo k jiným kompatibilním účelům. Vaše data však mohou být zpracovávána a uchovávána delší dobu v anonymizované podobě, nebo pokud by to po nás vyžadoval zákon.

Soubory cookies

Soubory cookies používáme na našich webových stránkách. Další informace o používání souborů cookie naleznete v našich Pravidlech používání souborů cookie, které naleznete zde:

Zabezpečení

Zavedli jsme taková bezpečnostní opatření, která zajišťují, že naše interní postupy splňují bezpečnostní zásady vysoké úrovně. V souladu s tím vyvíjíme maximální úsilí na ochranu kvality a integrity vašich osobních údajů.

Vaše práva

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme a uchováváme, s výhradou určitých zákonných výjimek. Dále máte právo vznést námitky proti sběru a požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Kromě toho máte také právo požadovat, abychom v případě potřeby opravili nebo vymazali vaše osobní údaje.

Za určitých okolností můžete také požádat o poskytnutí přehledu o osobních údajích, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a požádat o předání těchto údajů jinému správci údajů.

Námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete vznést kdykoliv.

Odvolání souhlasu

Jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli, můžete kdykoli odvolat. Pokud chcete svůj souhlas odvolat, můžete nás kontaktovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud jde o bulletiny a další elektronické marketingové materiály, můžete také použít odkaz "odhlásit se" v e-mailu nebo jiné formě komunikace z naší strany.

Upozorňujeme, že odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování provedeného před tímto odvoláním.

Koho kontaktovat

Chcete-li aktualizovat, opravit nebo smazat osobní údaje, které jsme o vás zaznamenali, nebo chcete-li mít přístup k vašim osobním údajům které zpracováváme, nebo máte-li jakékoli dotazy týkající se výše uvedených pokynů, můžete nás kontaktovat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Můžete nám také napsat na následující adrese:

KOMPAN International sales,

C. F. Tietgens Boulevard 32 C

5220 Odense SE

Dánsko

(dále jen "KOMPAN").

P: +45 63 62 12 50

E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Stížnosti

Chcete-li si stěžovat na zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem nebo dopisem, jak je uvedeno výše. Můžete také podat stížnost u Dánské agentury pro ochranu údajů nebo jiného příslušného dozorového orgánu.

***

Version 1.0, 15/5/2018