Herní institut KOMPAN

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ ZALOŽENÁ NA ZKUŠENOSTECH UŽIVATELŮ

Co je potřeba k vytvoření nejlepších dětských hřišť na světě? Jaké jsou nejlepší motivátory pro děti, aby si hrály, vydržely a znovu se chtěly vrátit? Které návrhy inspirují děti k tomu, aby si hrály a rozvíjely se fyzicky, sociálně, emočně, kognitivně i kreativně? Toto jsou hlavní otázky výzkumu a inovací Herního institutu KOMPAN.

Herní institut KOMPAN shromažďuje herní specialisty, kteří se věnují vývoji, dokumentování a zkoumání her a dětských hřišť. Herní institut KOMPAN je zastáncem dětských hřišť a je součástí vývoje a výzkumu společnosti KOMPAN již od 80. let.

Hlavní pracovní oblasti Herního institutu KOMPAN jsou:

Výzkum v oblasti dětských hřišť a vývoje dětí

Testování a dokumentace herních návrhů s dětmi s různými schopnostmi

Bílé knihy, publikace a výzkum témat zaměřených na dětská hřiště

Poradenství a podpora dětských hřišť a městského plánování přizpůsobeného pro hru

 


INOVACE S HERNÍM INSTITUTEM

Hra se mění s časem a životním stylem, ale děti zůstávají i v neustále rozvíjejícím se světě odborníky na hry. Úspěšné herní návrhy jsou založeny na jejich příspěvcích v kombinaci s odborným vhledem do probíhajících změn ve vývoji dítěte. Důkladný výzkum a ohleduplné pozorné naslouchání a pozorování dětí při hře jsou základními kameny inovace hry ve společnosti KOMPAN.

Herní institut KOMPAN sleduje a provádí nepřetržitý výzkum benefitů hraní a vývoje dětí. Tyto postřehy jsou důvodem pro inovace her. Dokumentování herní hodnoty a benefitů hraní je hlavní znalostí institutu. Spolupracuje se speciálními designérskými jednotkami v rámci společnosti KOMPAN a testuje prototypy s dětmi, dokumentuje účinky hry na hřišti. Schválení dětmi a odborná dokumentace herní hodnoty v průběhu celého procesu návrhu zajišťují, aby zařízení KOMPAN obstála v testu přitažlivosti, retence a herní hodnoty.

SEZNAMTE SE S ODBORNÍKY HERNÍHO INSTITUTU

Jeanette-Fich-Jespersen-from-KOMPAN-PLAY-INSTITUTE.jpg

Jeanette Fich Jespersen

Vedoucí Herního institutu KOMPAN

MA v oboru severské a anglosaxonské filologie

Suzanne-quinn-from-KOMPAN-PLAY-INSTITUTE.jpg

Suzanne Quinn

Manažerka Herního institutu KOMPAN

PhD Vzdělávání v raném dětství

Maria-from-Kompan-Play-institute.jpg

Maria Ross Larsen 

Research Project Manager, Herní institut KOMPAN

MSc in Economics and Business Administration - Market Anthropology

Thea-from-KOMPAN-PLAY-INSTITUTE.jpg

Thea Toft Amholt

Doktorandka, Herní institut KOMPAN

MSc v oboru psychologie