Pohyb jako podmínka prosperity

ZDRAVĚJŠÍ LIDÉ, SILNĚJŠÍ SPOLEČNOST, LEPŠÍ EKONOMIKA

Dostat se do kondice není jen samoúčelným předsevzetím; být fit je příslibem lepšího života. Pravidelný pohyb přispívá k lepšímu zdravotnímu stavu a to velkou měrou. Kromě toho má dobrá fyzická forma příznivý vliv na kvalitu společenských vztahů i na produktivitu v zaměstnání. Dále se ukazuje, že zaměstnanci s dobrou fyzickou kondicí jsou i v lepší pozici na trhu práce.  

 

FItness-wheel_UK_master-Large.png

 

Spolu můžeme rozhýbat celé komunity tím, že jim nabídneme zábavné, dynamické prostředí k tréninku. Prostředí, které umožní masám zařadit pravidelné cvičení mezi své návyky. Dovolíme-li, aby nás radost z pohybu doprovázela celým životem, posílí to celou společnost, přičemž jednotlivci si budou schopni užít podstatně kvalitnější život a zůstanou soběstační i ve vyšším věku. A to je jen několik příkladů toho, jaký má fyzické cviční dopad na prosperitu celých společností. 

 

ZDROJE:

John J. Ratey, 2013. Spark: The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain. Reprint Edition. Little, Brown and Company; McKinsey Global Institute; WHO (World Health Organization).