HŘIŠTĚ JSOU NEJÚČINNĚJŠÍMI A NEJZÁBAVNĚJŠÍMI MOTIVÁTORY FYZICKÉ AKTIVITY

Hřiště jsou nesmírně důležitá pro dětské zdraví. Průzkumy dokládají, že dobře vybavená hřiště mají největší význam pro fyzickou aktivitu dětí, větší než jiné možnosti v parcích. 

Hřiště jsou nesmírně důležitá pro dětské zdraví. Průzkumy dokládají, že dobře vybavená hřiště mají největší význam pro fyzickou aktivitu dětí, větší než jiné možnosti v parcích.

The well-designed playground is fundamental to children developing their motor skills, their muscle strength, their bone density and their condition.

Fyzická hra slouží také k procvičování, získávání kognitivních životních dovednosti, které se uchovávají pro pozdější použití: jak ovládat tělo v prostoru, kolik síly je potřeba vkládat do různých pohybů a snažení, jak dosáhnout co nejlepšího načasování.

Představte si rizika v silničním provozu: tyto tři fyzické dovednosti jsou zásadní pro zvládání rizik v silničním provozu.