Co můžete od společnosti KOMPAN očekávat

Účelem společnosti KOMPAN je pomáhat našim zákazníkům ke zdravějším a šťastnějším komunitám. Usilujeme tedy o to, abychom poskytovali nejlepší herní a fitness řešení. Vynikající výkon u všech parametrů.

NEJKRÁSNĚJŠÍ A NADČASOVÝ DESIGN HERNÍCH A FITNESS ŘEŠENÍ

Společnost KOMPAN se zrodila z umění. Je to už půl století, kdy sochař Tom Lindhardt jednou pozoroval děti, jak si hrají na jeho uměleckých výtvorech.

Díky tomu se rozhodl změnit zaměření své tvorby, a navrhovat dětská hřiště, která by byla krásnými a nadčasovými uměleckými díly.

V následujících letech se postavička Homo Ludens (z lat. hrající si člověk), symbol společnosti KOMPAN, stala ikonickým symbolem vynalézavé kvality. Logo společnosti říká: „toto je umění hry“.

-> Další informace o naší historii
Prostorová síť COROCORD od společnosti KOMPAN

NEJHRAVĚJŠÍ A NEJVÍCE ROZVÍJEJÍCÍ DESIGN HERNÍCH ŘEŠENÍ

Děti jsou jako sněhové vločky, navenek podobné, ale každé z nich je jedinečné. Prostřednictvím designu KOMPAN se součástí každého modulu stávají rozmanité prvky požadované dětmi – vzrušení z rychlosti, výšky či prostoru, hraní si „na něco“ i přátelství. 

I samotná hřiště jsou jako sněhové vločky, jasně rozpoznatelné, ale vždy odlišné. 

Náš cíl má tři úrovně: navodit PŘEKVAPENÍ a tak stimulovat touhu zůstat, bavit se a prostřednictvím hry se fyzicky a duševně ROZVÍJET.

-> Podívejte se na studie Herního institutu KOMPAN

VENKOVNÍ FITNESS, KTERÉ PŘINÁŠÍ SKUTEČNÉ VÝSLEDKY

Cvičení a čerstvý vzduch, to jsou přirození partneři a univerzální vzorec pro dobrý pocit. V dnešní době si plně uvědomujeme pozitivní dopady vynaložené tělesné námahy. Náš životní styl 21. století to vyžaduje. Ale abychom k tomu přistupovali správně, musíme na to jít vědecky, abychom věděli co, jak a na čem cvičit. A právě zde se návrh setkává s realitou. 

Abychom měli jistotu, že dodáme dokonalé a výsledky přinášející venkovní sportovní zařízení, spolupracujeme se sportovními fyziology a fyzioterapeuty, stejně jako s univerzitami a výzkumnými pracovníky v oblasti sportu.

-> Podívejte se na studie Fitness institutu KOMPAN

ŘEŠENÍ NA MÍRU

Víme, že naši zákazníci jsou různí a mají různá očekávání, co se týče hřišť i prostor pro fitness: estetický vhled, tematizaci, zaměření na konkrétní věkové skupiny nebo umožnění společné hry různě velkým skupinám dětí apod. Záměrem tematického zábavního parku může být PŘEKVAPENÍ s cílem přilákat děti. Škola může mít zájem o hřiště zaměřené na fyzické aktivity, kde budou děti spalovat energii, aby se mohly soustředit během vyučování. Proto naši architekti, krajinní architekti a designéři pracují na řešeních určených pro vás, vaše uživatele, prostředí a vaše požadavky.

NEJUNIKÁTNĚJŠÍ HERNÍ DOMINANTY, KTERÉ VYTVÁŘÍ DESIGNÉRSKÉ STUDIO SPOLEČNOSTI KOMPAN

Kdy se stává hřiště něčím víc než jen hřištěm? Když je jediné svého druhu. Designérské studio společnosti KOMPAN sídlící v Berlíně tvoří od základů hřiště a fitness plochy, které jsou navrhovány tak, aby vypovídaly o komunitě, které slouží. Jde o skutečné dominanty – stejně výrazné jako dar přírody či architektonický skvost. Jsou jedinečným projevem komunit, od Austrálie až po Francii, od Německa až po Singapur, které chtějí vyniknout a odlišit se významným symbolem.

-> Více o Designérském studiu KOMPAN

NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ DESIGN URČENÝ PRO VŠECHNY

Hra je nejkouzelnější věcí v životě dítěte, všech dětí. Hra je pro všechny, bez ohledu na fyzické či duševní schopnosti. Žádné uzavřené, ochranu zajišťující zóny. V samotném jádru všeho, o co se snažíme, je hra přístupná pro všechny. Hra bez hranic, do které jsou děti tak zapáleny, že si ani neuvědomují osobní situace těch druhých. Univerzální design znamená hřiště bez stigmatu pro každého.

-> Více o inkluzivní hře podle společnosti KOMPAN

VÁŠ UPŘEDNOSTŇOVANÝ PARTNER, OD NÁPADU AŽ PO HRU

Budování hřiště může zpočátku sice vypadat jednoduše, ale může jít také o velmi komplikovaný a složitý proces. Jsme připraveni převzít toto břemeno za vás a tát se vaším partnerem v průběhu celého procesu. 

Pomůžeme najít ty nejlepší produkty a rozvržení pro vás, vaše místo i budoucí uživatele. Zajistíme, aby tento nový prostor byl bezpečným a překrásným místem, kde budou lidé trávit dlouhé hodiny. 

A vedle toho také zaručíme, aby vše bylo na místě a včas od vyklizení místa, přes výkopy základů, instalaci produktů, položení povrchů, až po umístění cestiček, plotů, lavic apod

MATERIÁLY NEJVYŠŠÍ KVALITY

Hřiště musí odolat zubu času, vlivům počasí i intenzivnímu používání. KOMPAN vypadá skvěle po celá desetiletí a vyžaduje minimum péče. Protože jen tak si budou moci jeho uživatelé vychutnávat spousty hodin radosti. Proto používáme materiály nejvyšší kvality, které vypadají lákavě po desítky let a vyžadují minimální údržbu. 

Také proto jsou naše záruky ty nejlepší ve své třídě. Postupem času je tak nejlepším a nejhospodárnějším řešením pro každého.

-> Více o našich zárukách

ZELENĚ A BEZPEČNĚ

Pokud jde o systémy KOMPAN, životní prostředí a bezpečnost jdou ruku v ruce a vzájemně se ctí. 

Od surovin až po konečný produkt je prvořadá schopnost vyrábět z recyklovaných zdrojů a nezanechávat negativní environmentální stopu. 

Stejně tak musí být zážitky na hřišti co nejvzrušivější a nejsmělejší, aby stimulovaly rozvoj, aniž by ale vystavovaly děti riziku.

-> Více o udržitelnosti ve společnosti KOMPAN