KOMPAN Play Institute

Výzkum je základem inovace

Řešení společnosti KOMPAN jsou založena na hloubkovém výzkumu, v jehož středu vždy stojí uživatel.ivatel.

Společnost KOMPAN disponuje v mnoha případech unikátním vhledem do problematiky lidského chování při hře, sportu a tréninku. Průběžné upevňování našich znalostí v těchto odvětvích považujeme za klíčovou kompetenci naší firmy. To jsou důvody, proč společnost KOMPAN investovala do dvou interních výzkumných center: „KOMPAN Play Institute“ a „KOMPAN Sports and Fitness Institute“. Poznatky těchto výzkumných center využívá KOMPAN k podpoře svých inovačních programů. 

KOMPAN Play Institute je mezinárodní sítí odborníků na hru a dětský vývoj, kteří sledují, jak společenské trendy ovlivňují dětský rozvoj a měnící se konfigurace jejich her. Institut se také účastní různých výzkumných projektů po celém světě - mnohé z nich i sám iniciuje. Fakt, že se můžeme opřít o výsledky práce KOMPAN Play institutu nám dodává vědomostní zázemí, které je nezbytné pro přizpůsobení našich řešení specifickým nárokům vzdělávacích osnov a umožňuje nám sestavovat pakety našich produktů tak, aby vyhovovaly potřebám konkrétních dětí.