Navrhujeme univerzální hřiště

„Podceňování schopností osob s postižením je hlavní překážkou jejich začlenění a poskytování rovných příležitostí“ – Situace dětí ve světě, 2013, Děti se zdravotním postižením, UNICEF 2013.

Proto se společnost KOMPAN zaměřuje na vytváření dětských hřišť s univerzálním designem a podporu rovnosti při hraní. S více než čtyřicetiletými zkušenostmi s navrhováním herních řešení pro všechny, včetně dětí se zdravotním postižením, a s ještě intenzivnějším zaměřením na pozorovací studie a postřehy za posledních 5 let, chceme s Vámi sdílet naše poznatky v naší nové publikaci: Play For All: Universal Design for Inclusive Playgrounds (Hraní pro všechny: Univerzální design pro inkluzivní dětská hřiště)*. V této publikaci jsme shromáždili tato pozorování, abychom se podělili o poznatky a nový výzkum o přístupných, inkluzivních a univerzálních hracích zařízeních a dětských hřištích a zároveň předložili řadu doporučení pro jejich plánování. Zaměření na použitelnost, vzrušení a relevanci her je to, co dělá hřiště skvělými. Hezké čtení!

*pouze v angličtině

PŘEČTĚTE SI CELOU PUBLIKACI PLAY FOR ALL