Odkaz KOMPANu

Tom Lindhardt Wils, otec zakladatel KOMPANu věřil tomu, že děti rozvíjejí svou fantazii prostřednictvím hry. Věřil, že hrou se i učí a rozvíjejí své společenské a kognitivní schopnosti. 

Psal se rok 1970, když se mladý umělec Tom stal svědkem události, která ho inspirovala k proměně světa dětských her. 

Jedna z jeho uměleckých zakázek – velká, světlá socha pro nové sídliště - přitahovala děti, které po ní lezly a hrály si na ní a to přesto, že socha byla původně zamýšlena jako „pouhý“ estetický doplněk veřejného prostoru a Tom při jejím návrhu myslel především na dospělé obyvatele onoho sídliště. Od toho momentu, věnoval Tom zbytek svého života vývoji zábavných a inspirativních hřišť.

Oproti časům Tomových začátků se dnes vydáváme za hranice produktů pro dětská hřiště. Dnes nabízíme lidem po celém světě systémy pro hru a cvičení. Systémy, které mimo zábavné hry nabízejí podporu při rozvoji fyzických a sociálních dovedností a schopnosti učení se. Systémy, které jsou jedinečné tím, že dělají lidi všech věkových skupin a tělesných dispozic šťastnějšími a zdravějšími právě tím, že je zábavnou cestou přimějí k fyzické aktivitě. Společná hra a učení se je pak u fyzické aktivity i udrží. 

Konečně, v roce 1970 založil Tom (celým jménem Tom Lindhart Wils) spolu s Hansem Mogensem Frederiksenem společnost Multikunst Legepladser I/S (multi-umělecká hřiště). Později se jméno změnilo na KOMPAN A/S. Slovo KOMPAN pochází z Dánského „kumpan“, což znamená přítel, společník, kumpán.