KOMPAN Play Institute

KOMPAN Play Institute je specializované centrum KOMPAN, které se věnujevýzkumu hry a hraní.

Institut shromažďuje údaje z univerzit, od výzkumníků a odborníků z praxe, kteří se zabývají problematikou hřišť na mezinárodní úrovni, a spolupracuje s nimi, aby neustále rozšiřoval znalosti a poznatky společnosti KOMPAN v oblasti hry a hraní. Většina těchto poznatků se týká potřeb uživatelů a institut komunikuje s uživateli všech věkových kategorií, aby získal jejich názory a zkušenosti, které využívá k inovaci produktů. 
KOMPAN Play Institute provádí studie vývoje dětí prostřednictvím hry. Hlavní pozornost věnuje otázce, jak může kvalitní řešení herního vybavení motivovat děti, rodiny a komunity, aby si hráli, vzájemně komunikovali a učili se.

HRA A FYZICKÝ POHYB

Fyzická aktivita by měla odpovídat věku. Od raného dětství do dospělosti děti procházejí fázemi tělesného vývoje. Rozvíjejí své motorické dovednosti, jako je smysl pro rovnováhu. Procvičují si ovládání svalů a posilují je. Díky fyzické aktivitě získávají silné kosti a především zvyšují svou kondici. To vyžaduje, aby byly možnosti hraní pestré a podporovaly a stimulovaly celý rozsah pohybu – opakovaný pohyb takového účinku nedosáhne. 

Sekundární výzkum KOMPAN Play Institute ukazuje, že jsou k dispozici důkazy, že hra je nejlepší způsob, jak podporovat u dětí dobrovolnou fyzickou aktivitu. Výzkum uvádí, že volný přístup na dobře řešené hřiště v rámci mateřské školy přiměl 3–6leté děti být o 33 % fyzicky aktivnější ve srovnání s dětmi z kontrolních mateřských škol.

 

HRA A UČENÍ

Děti se učí formou hry a to, co se učí, se s věkem mění. V raném dětství hra podporuje základní řídicí funkční schopnosti pracovní paměti a sebekontroly a základní životní dovednosti a znalosti. Když z batolat vyrostou předškoláci, hraní by mělo podporovat poznávání složitějších kognitivních procesů, jako je abstraktní myšlení, řešení problémů, plánování a cíleně orientované chování. Objevují se společné hry, které by měly být složitější, aby vyžadovaly od dítěte více přemýšlení a větší zapojení paměti a sebekontroly. Formou hry děti na prahu dospívání zlepšují své řídicí funkční schopnosti: pilují strategické dovednosti a plánují své chování a postup, aby dosáhly cíle. To vše hra rozvíjí, zejména pak hry s určitými pravidly.

HRA A VZÁJEMNÁ INTERAKCE

Pozitivní sociální kontakt je stavebním kamenem každé prosperující komunity. Stále více rodin žije ve městech. Pro rodiny, které pobývají ve městech, jsou hřiště volně přístupná zábavná místa, kde tráví společně čas, věnují se tělesnému pohybu a navazují vzájemné vztahy, kterými utužují sounáležitost s komunitou. Široká nabídka herních a cvičebních řešení KOMPAN podporuje pozitivní interakci lidí všech věkových kategorií a schopností.

Konstrukční řešení navržená s využitím univerzálních designérských principů jsou sociálně inkluzivní a nabízejí prostor pro děti i dospělé všech schopností s ohledem na odpovídající věk.

Další informace o výzkumu KOMPAN Play Institute najdete zde