Vývoj řeči u dětí předškolního věku

Děti jsou výjimečné ve své schopnosti učit se jazyk. Ode dne, kdy se narodí, začíná malá mysl dítěte analyzovat jazyk, který slyší u těch, kdo o ně pečují, a mozek dítěte si začne tento jazyk dílek po dílku rekonstruovat.

Do svých čtyř let má většina dětí pokročilé jazykové dovednosti: zní jako rodilí mluvčí, znají přes 1,000 slov a jejich věty jsou stejně gramaticky složité jako věty jejich rodičů.

Ne všechny děti si však v raném dětství vytvoří silné jazykové dovednosti, často kvůli tomu, že žijí v chudším jazykovém prostředí. To může mít negativní důsledky pro pozdější gramotnost, sociálně-emoční rozvoj i další kognitivní dovednosti. Proto je nanejvýš důležité, aby všechny děti vyrůstaly v jazykově bohatém prostředí, ve kterém jim osoby, jež o ně pečují, dopřejí časté příležitosti k učení a procvičování jazyka.

 

Supervised-toddler_MSV_Luton_UK_020_small_language_development.jpg

Hra podporuje jazykový rozvoj – zvlášť pokud se do ní zapojí i dospělí.

Hra je v mnoha směrech inkubátorem jazykových dovedností. Když si děti hrají, učí se myslet v symbolech, například když předstírají, že nějaký předmět (např. banán) je něco jiného (například telefon).

Symbolické myšlení je také důležitou stránkou jazyka. Slova jsou symboly a jazyk je v podstatě systém, který tyto symboly sestavuje do delších řetězců. Kromě symbolického myšlení nabízí hra dětem také řadu příležitostí k procvičování jazyka. 

Když si děti hrají, jsou k vytváření zábavného zážitku zapotřebí například vyjednávání, vydávání pokynů a výměna informací. Zejména dramatická hra vyžaduje od dětí, aby hrály scénáře, při nichž používají specializovaný slovník (například hraní na piráty nebo na doktora). 

A konečně, při zapojení dospělých do hry vedené dítětem jsou děti vystaveny vysoce kvalitnímu jazykovému zdroji. Dospělí mají rozsáhlý slovník a vytříbené vypravěčské dovednosti. Když se zapojí do dětské hry – aniž by ji řídili – dochází k daleko většímu rozvoji jazykových dovedností dětí.

Výzkum společnosti KOMPAN v oblasti jazykového rozvoje a hry na hřišti.

.

Jazykovému rozvoji u dětí v kontextu hry na hřišti se věnovalo pouze velmi málo výzkumů. 

KOMPAN Play Institute se rozhodl tento nedostatek ve vědeckých poznatcích vyřešit a zvolil si jazyk jako těžiště svého vlastního interního výzkumu.

Ve své nejnovější studii našel manažer výzkumu Dr. Justin Markussen-Brown předběžný důkaz, že tříleté děti využívají více jazyk, když si hrají na hrací konstrukci v porovnání se sousedící travnatou plochou.

Abyste se dozvěděli více o těchto zjištěních, stáhněte si související bílou knihu nebo si pusťte krátký film.