Jak rozpohybovat jednotlivce

PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY – MOTIVOVAT, STIMULOVAT A AKTIVOVAT

Výzkum iniciovaný společností KOMPAN ukazuje, že lidé si obecně přejí mít aktivnější životní styl. Často jim ovšem v cestě ke změně leží poměrně zbytečné překážky, které dále roztáčejí spirálu pasivního životního stylu. Čas, peníze a motivace jsou udávány jako hlavní překážky ležící lidem v cestě k fyzické aktivitě, přičemž sociálně slabé skupiny jsou těmito faktory postiženy obzvláště. 

Nízký příjem bývá často spojený s nedostatkem volného času, omezeným přístupem k rekreačním zařízením a životním prostředím, které nepodporuje fyzickou aktivitu. Zvláště poslední bod přestavuje cenný poznatek, a i výzkum společnosti KOMPAN ukazuje, že většina lidí (60%) má pocit, že dnešní stav veřejného prostoru jim fyzickou aktivitu znemožňuje. 

K aktivizaci pasivního obyvatelstva je nutné, aby komunity měly snadný přístup k vhodně vybaveným sportovištím. Vybavení by mělo být přizpůsobeno všem lidem, nehledě na věk či fyzickou výkonnost. Dále by mělo být doplněno o vhodnou instruktáž, a v neposlední řadě by toto vybavení veřejného prostoru mělo cvičence podněcovat k aktivitě a motivovat. Výsledky výzkumu dále nasvědčují tomu, že je-li k dispozici trenér – ať už osobně či v digitální formě – efektivita a vytrvalost cvičení se zvyšuje. Ukázalo se, že právě tato forma úpravy veřejného prostoru má podstatný dopad na životy obyvatel přilehlých oblastí.  

Fakta 2016:

 

HLAVNÍ BARIÉRY FYZICKÉ AKTIVITY:

  • Nedostatek času: 56%
  • Členství ve sportovních klubech je drahé: 33%
  • Potřeba trenéra k udržení motivace: 17%
  • Nedostatek příležitostí v komunitě: 39%

 

KLÍČOVÉ PŘÍLEŽITOSTI:

  • 59% populace chce cvičit více.
  • 40% veškeré fyzické aktivity se odehrává venku, a 25% na cestě mezi domovem a prací, školou nebo obchody.
  • Sledování fyzické aktivity je nejpopulárnější funkcí chytrých hodinek.
  • 31% uživatelů chytrých telefonů používá aplikace k vylepšení fyzické kondice. 

 

ZDROJE:

Akers, A., 2012. Visual Color Perception in Green Exercise: Positive Effects on Mood and Perceived Exertion. Environmental Science Technology, 21:46(16), 6881-6.; European Barometer 2014; KOMPAN Sport & Fitness Institute; McKinsey Global Institute; MEF (Mobile Ecosystem Forum); The Retention People; UN (United Nations); WHO (World Health Organization)