Herní institut společnosti KOMPAN

Výzkum je základem inovace

Řešení společnosti KOMPAN jsou založena na důkladném výzkumu, v jehož středu vždy stojí uživatel.

Společnost KOMPAN disponuje v mnoha případech unikátním porozuměním problematiky lidského chování při hře, sportu a tréninku. Průběžné upevňování našich znalostí v těchto odvětvích považujeme za klíčovou kompetenci naší společnosti. To jsou důvody, proč společnost KOMPAN investovala do dvou interních výzkumných center: Herního institutu a Sportovního a fitness institutu. Poznatky těchto výzkumných center využívá KOMPAN k podpoře svých inovačních programů. 

Herní institut společnosti KOMPAN je mezinárodní sítí odborníků na hru a dětský vývoj, kteří sledují, jak společenské trendy ovlivňují dětský rozvoj a jejich měnící se vzorce hraní. Institut se také účastní různých výzkumných projektů po celém světě - mnohé z nich i sám iniciuje. Fakt, že se můžeme opřít o výsledky práce Herního institutu společnosti KOMPAN nám dodává vědomostní zázemí, které je nezbytné pro přizpůsobení našich řešení specifickým nárokům vzdělávacích osnov a umožňuje nám sestavovat kombinace našich produktů tak, aby vyhovovaly potřebám konkrétních dětí.