Rovnost ve hře

inclusive playground equipment by KOMPAN

Všechny děti jsou jiné. Každé z nich má svou osobnost, své silné stránky, svou individualitu. Ale obecně sdílejí nutkání hrát si. Podle výzkumu Herního institutu KOMPAN sdílí děti, včetně dětí se zdravotním postižením, společná přání, aby hřiště byla vzrušující, s různými herními aktivitami a být s kamarády.

Od založení Herního institutu KOMPAN v osmdesátých letech je  inkluzivní hra a univerzální design nedílnou součástí společnosti KOMPAN. Univerzální design přivítá všechny uživatele, bez ohledu na jejich schopnosti. Znamená to inkluzivní přístup: všichni si nemusí nutně hrát na všem, ale všichni by měli být schopni hrát si s něčím. Říkáme tomu hra pro všechny. Rovnost v přístupu k dětským hřištím a jejich používání je základní odpovědností našich komunit. Herní institut KOMPAN je zde proto aby zajistil, že jsou poskytována správná zdokumentovaná řešení.

Posláním inkluzivní hry je sjednotit všechny, bez ohledu na jejich schopnosti, prostřednictvím hry.

Děti se zdravotním postižením také chtějí vzrušující herní aktivity s kamarády

 

Tato studie zkoumá, do jaké míry lze použít nespecializované vybavení dětského hřiště pro děti s tělesným a mentálním hendikepem a zároveň pro běžně se rozvíjející děti. Dobrá inkluzivní hřiště nejsou složitější, časově i prostorově náročnější než jiná hřiště. Přečtěte si oficiální vládní zprávu, abyste se mohli dobře informovat o tom, která hřiště jsou skutečně inkluzivní a velmi vzrušující pro všechny jejich uživatele. Kooperativní hra mezi dětmi se zdravotním postižením a běžně se rozvíjejícími dětmi je prospěšná pro všechny. Zvyšuje soběstačnost, toleranci a empatii v obou skupinách.

Cílem společnosti KOMPAN je proto, aby byla hřiště inkluzivnější, a to na základě univerzálních herních vzorců. Jednoduše řečeno: sjednotit děti ve hře..

Klikněte zde a přečtěte si více

KOMPAN research on special needs playground equipment
KOMPAN truly inclusive playground research

Děti se zdravotním postižením mají méně než poloviční šanci na přístup na dětské hřiště

 

Hra mezi dětmi se zdravotním hendikepem a obvykle se rozvíjejícími dětmi podporuje v obou skupinách uživatelů oblasti seberealizace, tolerance a empatie.

Z průzkumu Herního institutu KOMPAN vyplývá, že 71 % uživatelů invalidního vozíku zjistilo, že jejich nejbližší hřiště je nepřístupné. Dále poukazuje na to, jaké činnosti děti preferují.

Hřiště jsou dobře známými motivátory, díky nimž děti mohou být fyzicky aktivní, zábavným způsobem.

Aby se to však skutečně týkalo všech dětí, se zdravotním hendikepem nebo bez něj, hřiště musí být pro obě skupiny stejně přístupná a zajímavá. 

Klikněte zde a přečtěte si více

HRA PRO VŠECHNY - UNIVERZÁLNÍ DESIGN PRO INKLUZIVNÍ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Tato publikace představuje doporučení Herního institutu KOMPAN pro univerzální a inkluzivní hřiště, založená na inspirativních případech univerzálních dětských hřišť, návrhových bodech pro vybavení pro univerzální hry a nejnovější výzkum a pozorování uživatelů v oblasti inkluzivního hraní.

Univerzální design a inkluzivní hřiště jsou základem DNA společnosti KOMPAN.

Herní institut KOMPAN se od počátku 90. let zabývá testováním a vývojem herních aktivit pro všechny děti včetně dětí se zdravotním hendikepem.

Přístup k inkluzivnímu dětskému hřišti mají všechny děti - se zdravotním hendikepem i bez něj. 

Klikněte zde a přečtěte si více

KOMPAN research, equality in play