Hra batolat


Dětské hřiště vybavené naší řadou pro batolata umožňuje dětem plazit, šplhat, houpat, klouzat, skákat a běhat - je to ideální místo pro objevování vnějšího světa. Pomáhá rozvíjet senzorické motorické dovednosti a porozumění souvislosti mezi příčinou a následkem, podporuje ”paralelní hru“. Řada hřišť pro batolata od společnosti KOMPAN je navržena v ideálních rozměrech pro tuto věkovou skupinu a poskytuje takřka nekonečnou variabilitu hraní.

Všechny produkty


Nejšťastnější batolata jsou ta, která jsou stimulována a mohou čelit výzvám odpovídajícím jejich věku. Mezi zařízením společnosti KOMPAN určenými pro batolata vždy najdete vše pro rozvoj i těch nejčilejších. Hravý design vychází ze známých prvků a zve děti na dramatickou, vývojovou hru. Ať už jde o lezení na nejvyšší žirafu nebo řízení smyšleného auta, svět pro batolata společnosti KOMPAN pozvolna stimuluje a vede batolata při jejich poznávání světa kolem nich. Prostřednictvím volné hry se děti učí poslouchat svůj přirozený instinkt ke hře a tak rozvíjet své základní lidské dovednosti. Díky hudebnímu a vzdělávacímu zařízení můžete učení prostřednictvím hry doplnit o další dimenzi. Panely vám mohou pomoci při vedení učení dítěte směrem ke konkrétním studijním tématům. Panely umožňují, aby se do hry zapojili také dospělí a aby děti při učení nových věcí vedli. Například prostřednictvím kreslení křídou na tabuli, společného hraní na hudební panely nebo výsadbou semínek do bedny na zeleninu a sledováním, jak vše roste. Hudební a vzdělávací panely KOMPAN vám umožní navrhnout vlastní oblast učení, která odpovídá vaší vizi.