Hra a sociální interakce

Sociální interakce je jedním z hlavních motorů hry. 
Na hřišti je mnohem větší zábava, když se tam setkáte s druhými. To platí pro každý věk.

 

Radost ze hry nebo ze společnosti druhých je hlavní lidskou potřebou, napříč všemi věky, desetiletími a kulturami.
  

Jedinečnou pozitivní podstatou hry je to, že touha pokračovat v hraní je tak zajímavá, že děti extrémně rychle řeší spory, když jsou zabrané do hry. Protože když dojde ke sporu, hra se přeruší, a když začne hra, přeruší se spor. Děti si dokážou hrát jen v případě, že spolu dobře vycházejí. Skvělé hřiště pro sociální interakci musí zohlednit každý věk a všechny schopnosti a brát v úvahu rozmanitost při herní interakci: 

události typu sociálně-emočního, fyzického, kognitivního a kreativního při hrách a to, jak je nejlépe podpoří herní vybavení a design hřiště.