Herní design

Herní design

PODPORA FUNKČNOSTI, VZRUŠENÍ A ESTETIKY

Skvělý design hřišť inspiruje k hraní děti všech věkových skupin a pomocí hry rozvíjí mladá těla a mysli. Herní institut KOMPAN se věnuje vytváření fascinujících herních příležitostí, které jsou funkčně stimulující a vizuálně atraktivní.

Skvělý herní design musí zahrnovat estetiku, která přitahuje uživatele a vybízí je k navštívení hřiště znovu a znovu. Ještě důležitější je, aby skvělý herní design přispíval k celkovému rozvoji dětí. Herní institut je proto hnací silou testování každého / herního / aspektu hřiští KOMPAN. Před zahájením výroby jsou všechny produkty provedeny čtyřmi důležitými kroky: předvýrobní výzkum, interní workshopy, testování na místě a vývoj produktů. Tím je zajištěno, že KOMPAN bude i nadále dodávat jedinečná herní zařízení zaměřená na uživatele, která jsou základem všech skvělých hřišť.


   

PROZKOUMEJTE VÝHODY NÁROČNÉ HRY

Tento článek rozebírá důležitost vzrušení v dětské hře. Hřiště jsou místa, kde se děti učí, jak se bezpečně pohybovat světem. Důležitá životní dovednost, kterou se děti učí jen vlastní zkušeností.

Mnoho rodičů a prarodičů považuje hřiště za příliš riskantní. Existující výzkumy však ukazují, že dobrá hřiště jsou důležitá pro rozvoj pohybové gramotnosti dětí a že fyzicky náročné herní aktivity učí děti zvládat rizika.

Přečtěte si tento článek a získejte hluboké pochopení výhod náročných hřišť.

Klikněte zde a přečtěte si více

Herní design
Herní design

HERNÍ HODNOTA - VLIV ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

Důležité vývojové oblasti, jako je sociální, kognitivní a verbální jazykový vývoj, nejsou ve výzkumu dětských hřišť obvyklým středem pozornosti.

Herní institut KOMPAN se proto rozhodl prozkoumat, do jaké míry tyto struktury rozvoje ovlivňují herní struktury se širokou škálou panelů s aktivitami.

Herní panely poskytují zvláštní herní hodnotu a mohou být použity k rozvoji dětského sociálního, emocionálního a kognitivního vývoje.

Přečtěte si zjištění Herního institutu KOMPAN, abyste se dozvěděli více o tom, do jakých typů herních zařízení by, při zohlednění konkrétní skupiny uživatelů, měli odborníci na pedagogiku a architekti investovat a proč.

Klikněte zde a přečtěte si více

INOVATIVNÍ PRODUKTY - KLÍČ K VÍCE HRANÍ

Dětská hjřiště byla označena za místo v parcích, kde děti spotřebují nejvíce energie. Herní institut KOMPAN se proto rozhodl zkoumat retenci dětí a jejich rodičů na nově zrekonstruovaném hřišti na Flag Pole Hill v Dallasu v USA. Výzkum zahrnoval rozhovory se 177 dospělými a 50 dětmi.

"Venkovní hřiště je skvělé pro zdraví mého dítěte a je důležité kvůli možnosti jít ven a strávit čas na čerstvém vzduchu!" Uvedl dotazovaný rodič. Výzkum provedený Herním institutem společnosti KOMPAN ukazuje, že 98 % rodičů považuje dětská hřiště za důležitá. Hlavními důvody jsou pozitivní vliv na zdraví jejich dětí a čerstvý vzduch. Nové hřiště na Flag Pole Hill, které uchvacuje děti i rodiče, zvýšilo využití parku o 77 %.

73 % rodičů uvedlo, že jejich hlavním důvodem pro návštěvu tohoto hřiště byly unikátní herní prvky. Rodiče tak poukazují na to, že pro přitažlivost dětského hřiště je důležité mít jedinečné herní vybavení pro různé věkové skupiny. Široká škála herního vybavení zajišťuje, že je hřiště zábavné a atraktivní pro všechny věkové kategorie a různé úrovně schopností dětí.

Klikněte zde a přečtěte si více

Herní design
Herní design

UNIKÁTNÍ HERNÍ NÁVRHY - PRODLUŽUJÍ DOBU HRANÍ

Některá hřiště se zdají být více navštěvovaná a zajímavější než jiná, proto se Herní institut společnosti KOMPAN zaměřil na výzkum toho, co dělá hřiště více navštěvovaným a zajímavým z pohledu uživatele na renovovaném hřišti ve Frimley Lodge Park ve Velké Británii.

Případová studie zahrnuje rozhovory s 262 dospělými a 95 dětmi.

Studie ukázala, že více než polovina pravidelných návštěvníků hřiště po rekonstrukci zvýšila své návštěvy parku.

Kliknutím na níže uvedený odkaz se dozvíte více o výzkumu a můžete si přečíst pět doporučení Herního institutu KOMPAN pro navrhování atraktivních hřišť, která v průměru udržují děti při hraní více než 60 minut.

Klikněte zde a přečtěte si více