Fyzická aktivita předškolních dětí

Hraní venku je klíčem k větší fyzické aktivitě ve školkách

Hraní venku je klíčem k větší fyzické aktivitě ve školkách

Tato studie ukazuje, že děti ve školce, kde tráví většinu času venku v dobře naplánované zahradě, mají o 35% vyšší fyzickou aktivitu než děti v jiných mateřských školách ve studii.

Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby se všechny děti a mladiství účastnili mírné až intenzivní fyzické aktivity po dobu alespoň 60 minut denně. Tato studie měla za cíl prozkoumat úroveň fyzické aktivity mezi 3 až 6 letými v době strávené v mateřské škole.

Aby bylo možné pozitivně ovlivnit a zlepšit úroveň fyzické aktivity předškoláků, je klíčová volná venkovní hra na dobře naplánovaných hřištích.