Firemní odpovědnost

Moderní životní styl ovlivňuje, jak žijeme, jak si hrajeme a jak vzájemně komunikujeme. Během posledních 20 let přestávají být populace fyzicky aktivní. To představuje výzvu pro centra  volného času, která by měla podporovat fyzicky aktivitu víc než kdykoli předtím. Společnost KOMPAN v tom vidí svůj hlavní cíl, totiž motivovat lidi k tělesné činnosti formou hry.

 

Úmluva Spojených národů o právech dítěte

v článku 31 stanovuje:

„Každé dítě má právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku, jakož i na svobodnou účast v kulturním životě a umělecké činnosti.

Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají a zabezpečují právo dítěte na účast v kulturním a uměleckém životě a napomáhají k tomu, aby dětem byly poskytovány odpovídající a rovné možnosti v oblasti kulturní, umělecké, oddechové činnosti a využívání volného času.“

Aktivní lidé jsou šťastní lidé

Jsme přesvědčeni, že všichni lidé bez ohledu na věk a schopnosti by měli prožívat radost z aktivního tělesného pohybu a měli by mít příležitost navštěvovat místa ve svém okolí, kde si mohou zacvičit a hrát. 

Aktivní lidé jsou šťastní lidé. Tělesná aktivita přispívá ke spokojenému životu, fyzickému a duševnímu zdraví a pomáhá lidem být výkonnější. Tělesná činnost dodává člověku chuť do života a vyvolává v něm větší ochotu pozitivně se podílet na tvorbě šťastnější a zdravější komunity.  

Výzva

V průmyslově vyspělých zemích žije většina obyvatel v městských oblastech. To znamená méně místa pro rekreační, fyzickou a společenskou aktivitu, protože stále větší prostor zabírá infrastruktura a obchod.

Stále sedavější povaha každodenního života vytváří komunity, v nichž se lidé příliš fyzicky nepohybují. Celosvětově více než 25 % všech dospělých a více než 80 % dospívajících vede fyzicky neaktivní život. To se negativně odráží na zdraví a znamená pro naši společnost alarmující rozdíly a výdaje v oblasti zdravotní péče v budoucnosti. Podle Světové zdravotnické organizace (SZO) patří fyzická nečinnost mezi čtyři nejvíce rizikové faktory, které jsou příčinou předčasné smrti. 

Přínosy fyzicky aktivního života pro jednotlivce jsou dobře známé a doložené. Aktivní lidé celkově zlepšují jak fyzickou, tak duševní spokojenost a ta zase podněcuje jejich individuální rozvoj. Přínosy jsou však mnohem větší, než většina z nás tuší: Aktivní město je takové, které se rozvíjí a investuje do lepších řešení nejen v oblasti ekonomiky, infrastruktury a životního prostředí, ale také pokud jde o příležitosti aktivně trávit volný čas nabízené všem obyvatelům ve snaze zlepšit zdraví a společenský život.

Je stále více měst, která se staví k tomuto problému čelem a berou za svou povinnost investovat do širší nabídky pro vlastní komunity, aby mohly aktivně trávit volný čas.

Výzkum, který společnost KOMPAN iniciovala, ukazuje, že lidé chtějí být fyzicky aktivní, ale nedaří se jim to, protože tráví čas prací a dojížděním, mají omezený přístup k zařízením nabízejícím volnočasové vyžití a blízké okolí bydliště nepodporuje fyzické aktivity. Jedná se o velmi cenný poznatek, z výzkumu totiž vyplývá, že značná část lidí (60 %) má pocit, že současná veřejná prostranství je k tělesnému pohybu nemotivují. Společnost KOMPAN to považuje za své hlavní poslání, tedy pomáhat vytvářet a zdokumentovat veřejné prostory, které jsou určeny k trávení volného času a současně podporují zdraví, spokojenost a společenskou interakci lidí.