Bezpečnostní normy

Jak se navrhuje hřiště, které bude bezpečné, ale přesto děti nadchne?

Hřiště musí být pro děti sice bezpečná, ale součástí zábavy je i napětí, když děláte něco, co se zdá být trochu nebezpečným. Tak jak postavíte hřiště, které nadchne děti a je přesto bezpečné? 

V KOMPANu uvažujeme o bezpečnosti jako o správném poměru komfortu a výzev. Díky komfortu se děti cítí bezpečně, což jim umožňuje bezstarostnou hru, zatímco výzvy pomáhají posouvat hranice jejich schopností. 

Abychom porozuměli jaký je přesný význam termínů „komfort“ a „výzvy“ pro jednotlivé děti musíme mít hluboký vhled do světa jednotlivých věkových skupin dětí. Mají dostatek zkušeností, aby mohly předvídat riziko? 

Vedle dosažení správné rovnováhy mezi komfortem a výzvami, jsou naše řešení v plném souladu s relevantními mezinárodními bezpečnostními standardy, včetně evropského standardu EN 1176, amerického ASTM F1487 a australského AS4685.