Specifika hry odpovídající věku

Batolata starší 6 měsíců – učení hrou

 

  • Podporovat senzorické a motorické funkce
  • Stimulovat jazykový vývoj
  • Stimulovat porozumění okolního světa


ROSTOUCÍ MYSL V MALÉM TĚLE

Fyzická aktivita je nezbytně důležitá pro celkový vývoj batolat. Batolata potřebují pohyb k vytváření spojení s okolním světem a postupnému porozumění. Koordinace hrubých motorických funkcí a prostorové povědomí se rozvíjí pohybem při hře na různých místech, lezením nahoru a dolů, nad, před a pod předměty. Koordinace oka a ruky se rozvíjí různými dotykovými vjemy a pohyblivými prvky. 

STIMULACE JAZYKA A KOMUNIKACE

Hnacím pohonem jazykového vývoje je interakce mezi dospělým a dítětem. Designy KOMPAN podporují a usnadňují komunikaci napříč věkovými skupinami tím, že používají témata, kterým batolata rozumí: prvky, které je možné popsat, zaznamenat, pojmenovat nebo porovnat podněcují ke konverzaci.

OTÁZKA SPRÁVNÉ VELIKOSTI

Nesmíme zapomínat, jak moc MALÉ tyto děti jsou.
Při návrhu vybavení pro batolata a míst, kde si mají hrát, se proto musí brát jejich velikost v potaz.

ZAČÁTEČNÍCI V NAVAZOVÁNÍ PŘÁTELSTVÍ

Průzkumy ukazují, že batolata se významně zapojují do sociální interakce navzdory omezenému použití mluveného jazyka. Děti si vymýšlejí opakující se hry a hrají je společně ve skupině, čímž vytváří ranou paralelu ke společné hře. Aktivity, jako jsou pružinové houpačky, malé houpačky nebo závěsné houpačky umístěné po dvou nebo po třech mohou takový kontakt dobře podpořit.


Kočár/Kurník

Tato hračka pro batolata skvěle podporuje kognitivní a sociální učení u nejmladších dětí. Manipulační činnosti jsou spárované, aby podporovaly paralelní hru. Vznikající logické myšlení a pochopení trvalosti předmětů podporuje řada taktilních a pohyblivých předmětů: kuřata, která po přemístění odhalí vejce uvnitř; lopatky na písek, které vedou v drážkách a mohou přepravovat materiály. Témata s koněm a povozem zvou k hraní rolí a kůň je zvlášť oblíbeným cílem zejména pro mírně starší batolata.

Hodnota hry

Fyzické

Emocionální

Poznávací

Kreativní