Aktivní život

Svět se změnil. Úroveň fyzické aktivity lidstva klesla, zatímco globální náklady vynaložené na zdrav

Svět se změnil. Úroveň fyzické aktivity lidstva klesla, zatímco globální náklady vynaložené na zdravotnictví vzrostly.

Každodenní realita dnešních lidí je čím dál více charakteristická sedavým životním stylem. Tím pádem vykazují mnohé komunity znepokojivě nízké úrovně fyzické aktivity. Globálně více než 25% všech dospělých a více než 80% adolescentů nedosahuje ani minimální úrovně doporučené fyzické aktivity. Cena za nedostatečnou fyzickou aktivitu je vysoká, a to jak pro jedince, tak pro společnost. Náklady na nemoci související s nedostatkem pohybu, závislost na pomoci ostatních a ztráta produktivity dopadají na nás všechny. Nedostatečná fyzická aktivita patří celosvětově mezi 4 hlavní rizikové faktory vedoucí k předčasné úmrtnosti.

 

FAKTA 2016:

FYZICKÁ NEČINNOST

patří mezi 4 přední rizikové faktory úmrtnosti globálně.  

NADVÁHOU A OBESITOU

trpí 39 % populace globálně. Lze očekávat, že do roku 2050 vroste hodnota tohoto ukazatele až na 50%.

CENA ZA OBEZITU

je ekvivalentní ozbrojenému konfliktu či kouření.

STÁRNUTÍ POPULACE

12% světové populace je starší 60 let; do roku 2050 naroste tento ukazatel na 22%.

URBANIZACE

60% rozvinutého světa žije ve městech; do roku 2050 to bude 80%.

 

 

ZDROJE:

McKinsey Global Institute; UN (United Nations); WHO (World Health Organization)