Města v pohybu

Hravá města pro šťastnější a zdravější komunity

V současnosti žije 60 % světové populace ve městech. Do roku 2050 se tento počet podle odhadů badatelů OSN zvýší na 80 %. Důsledkem je mimo jiné stále více sedavý způsob života. Lidé, a zejména děti, jsou dnes méně fyzicky aktivní. 

To má značný dopad na zdraví a kvalitu života. Výzkum, který inicioval KOMPAN Fitness Institute, ukazuje, že dospělí chtějí být aktivnější, ale nedaří se jim to kvůli nedostatku volného času a omezenému přístupu k bezplatným motivujícím zařízením pro lidi každého věku a všech schopností. Z výzkumu vyplývá, že 60 % lidí má pocit, že současná veřejná prostranství je k fyzické aktivitě nemotivují. 

U dětí doporučuje Světová zdravotnická organizace hru jako prostředek k fyzické aktivitě. Z řady průzkumů vyplývá, že děti chtějí více příležitostí ke hře venku a že hřiště jsou vysoce účinné z hlediska jejich fyzické aktivity a blaha. Výzkum iniciovaný společností KOMPAN ukazuje, že děti ve věku 3–6 let, které si hrají volně na venkovních hracích plochách, jsou o 33 % fyzicky aktivnější než děti v místech s tradičnější nabídkou.

 

Ve společnosti KOMPAN jsme odhodláni získávat nové poznatky o tom, jak lze inspirovat lidi každého věku a jakýchkoli schopností k fyzické aktivitě tím, že jim nabídneme inovativní, motivující řešení, která zapadnou do fyzikálního prostředí a jsou trvalá.  

Ve spojení s odborníky spoluvytváříme Aktivní města a vedeme rozhovory s tvůrci veřejného mínění, kteří jsou odhodláni zlepšovat blaho v městských komunitách. Při rozvoji koncepce Aktivních měst jsme uzavřeli partnerství se společností Gehl a the Gehl Institute, se severoamerickou neziskovou organizací pro hry KaBooM a se Syddansk Universitet.