Aktivace neaktivních

Svět se změnil. ÚROVeň FYZIcké aktivity lidstva klesla, zatímco globální náklady vynaložené na ZDRAVOTNICtvÍ vzrostly

Každodenní realita dnešních lidí je čím dál více charakteristická sedavým životním stylem. Tím pádem vykazují mnohé komunity znepokojivě nízké úrovně fyzické aktivity. Globálně více než 25% všech dospělých a více než 80% adolescentů nedosahuje ani minimální úrovně doporučené fyzické aktivity. Cena za nedostatečnou fyzickou aktivitu je vysoká, a to jak pro jedince, tak pro společnost. Náklady na nemoci související s nedostatkem pohybu, závislost na pomoci ostatních a ztráta produktivity dopadají na nás všechny. Nedostatečná fyzická aktivita patří celosvětově mezi 4 hlavní rizikové faktory vedoucí k předčasné úmrtnosti.

Otázka už tedy nestojí, zda by bylo dobré do současného trendu zasáhnout, ale spíše jak zasáhnout.

Výzkum iniciovaný společností KOMPAN ukazuje, že lidé si obecně přejí mít aktivnější životní styl. Často jim ovšem v cestě ke změně leží poměrně zbytečné překážky, které dále roztáčejí spirálu pasivního životního stylu. Čas, peníze a motivace jsou udávány jako hlavní překážky ležící lidem v cestě k fyzické aktivitě.  

To je cenný poznatek – obzvláště v kombinaci s výsledky výzkumu, který ukazuje, že 60% lidí má pocit, že jim dnešní veřejné prostory fyzickou aktivitu neumožňují. Aby zjistil, zda vybudování venkovní fitness plochy může být potenciálním řešením tohoto děsivého trendu, provedl KOMPAN výzkum ve spolupráci s městem Kodaň. Cílem studie bylo zjistit, kdo využívá venkovní fitness prostory a zda mají taková zařízení potenciál aktivizovat neaktivní městskou populaci.

Klíčová zjištění průzkumu bylo, že venkovní fitness centrum láká lidi všech věkových kategorií, společenských tříd a etnik. A také, že 23% uživatelů při rozhovoru přiznalo, že nikdy předtím ještě necvičili. To ukazuje, že venkovní fitness jsou atraktivní pro pasivní lidi a může se stát součástí řešení při utváření šťastnějších a zdravějších komunit.

>>Go to research from Copenhagen (in English)

>>Go to research from New York (in English)

>>Go to research from Metz (in English)